Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Położenie Nadleśnictwa Radomsko

Położenie Nadleśnictwa Radomsko

Nadleśnictwo Radomsko

Na tle podziału administracyjnego kraju Nadleśnictwo położone jest w południowej części województwa łódzkiego, w gminach: Nowa Brzeźnica, Pajęczno obszar miejski, Pajęczno obszar wiejski, Strzelce Wielkie, Łęki Szlacheckie, Ręczno, Radomsko obszar miejski, Radomsko obszar wiejski, Dobroszyce, Gomunice, Kamieńsk obszar miejski, Kamieńsk obszar wiejski, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno, i w północnej części województwa śląskiego, w gminie Kruszyna.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski (Zielony i Kliczkowska 2012) lasy Nadleśnictwa Radomsko położone są w zasięgu następujących jednostek przyrodniczoleśnych: Kraina: Małopolska (VI):
                      Mezoregion:
                           - Sieradzko-Łódzki (VI-1)   
                           - Piotrkowsko-Opoczyński (VI-2)
                           - Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (VI-15)   
                           - Niecki Włoszczowskiej (VI-19)

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2007) Nadleśnictwo Radomsko położone jest w:

 • Dziale Wyżyn Południowopolskich (C),
 • Krainie Wysoczyzny Łódzko-Wieluńskiej (C1),
 • Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (C2).

Wyżej wymienione podziały przestrzeni przyrodniczo-leśnej informują o różnorodności środowiska przyrodniczego i jej wpływie na planowanie gospodarki leśnej.

Według stosowanego obecnie podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2000), Nadleśnictwo Radomsko położone jest w:

 • Prowincji Wyżyn Polskich (34),
 • Podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342),
 • Makroregionie Wyżyny Przedborskiej (342.1),
 • Mezoregionie Wzgórz Radomszczańskich (342.11),
 • Mezoregionie Niecki Włoszczonowskiej (342.14).
 • Podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341),
 • Makroregionie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (341.2),
 • Mezoregionie Wyżyny Wieluńskiej (341.21).
 • Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31),
 • Podprowincji Nizin Mazowiecko-Podlaskich (318),
 • Makroregionie Wzniesień Południowo-Mazowieckich (318.8),
 • Mezoregionie Wysoczyzny Bełchatowskiej (318.81).