Asset Publisher Asset Publisher

Polnisches Hit

Polnische Holzprodukte, wie Möbel, Fenster- und Türrahmen, Jachtboote, Papier und Verpackungen, sind wahre Markthits.

Unser Land ist zehntgrößte Möbelproduzent und viertgrößte Möbelexporteur in der Welt. Das Verkaufsvolumen der Holzindustrie im Außenhandel beträgt 45 Milliarden Zloty jährlich, was 10 % des ganzen polnischen Exportes ausmacht. Von der Schlüsselrolle des Forst- und Holzsektors zeugt die Tatsache, dass er ca. 2 % des BIP erwirtschaftet. Es handelt sich dabei nicht nur um die Tatsache, dass hunderttausende Menschen dabei Arbeit haben, sondern die Holzindustrie ist auch Antriebskraft für viele Investitionen und für die Entwicklung innovativer Technologien. Seit der Wende zieht sie auch das ausländische Kapital mit einem Wert von über 30 Milliarden Zloty.

Wald gibt Arbeit

Die Staatsforste gehören zu den führenden Arbeitgebern in Polen. Wald und Holz sichern allerdings auch den Unterhalt für ein paar Tausend Mitarbeiter privater Forstbetriebe, die im Auftrag des Staatsforstbetriebes u.a. Aufforstung, Pflegearbeiten, Holzernte und Holzabtransport übernehmen. Vor allem gibt aber der Wald Beschäftigung für Mitarbeiter unzähliger Firmen in der Holz-, Möbel- und Papierindustrie tätig sind. Insgesamt sind es bis 375 Tausend Polen. Statistisch gesehen arbeitet jeder hundertste Einwohner unseres Landes in der Forstwirtschaft bzw. Holzindustrie.

Unter privaten Forst- und Holzbetrieben gibt es sowohl große Konzerne mit ausländischer Kapitalbeteiligung als auch große und mittelständische Firmen mit polnischem Kapital. 90% der Unternehmen machen allerdings kleine Betriebe aus, die die generationslange Traditionen in der Forstwirtschaft fortpflegen und in schwächer entwickelten Regionen Polens tätig sind. Die Forstwirtschaft und Holzindustrie sowie die Landwirtschaft bilden dort die Existenzgrundlage von hunderttausenden Familien. Sogar bis 60% aller Arbeitsstellen im Forst- und Holzsektor befinden sich in ländlichen Gebieten.

Der Forst- und Holzsektor erwirtschaftet 2% des polnischen BIP

  • 2% des polnischen BIP werden im Forst- und Holzsektor erwirtschaftet.
  • Polen viertgrößter Möbelhersteller und zehntgrößter Möbelexporteur in der Welt.
  • 50% des Papiers und 90% der Möbel, die in Polen hergestellt werden, werden exportiert.
  • Der jährliche Export der Erzeugnisse der polnischen Holz-, Papier- und Möbelindustrie (10% des gesamten Exportvolumens) beläuft sich auf 45 Milliarden Zloty.
  • Der polnische Holzsektor hat seit 1990 direkte ausländische Investitionen im Wert von 30 Milliarden Zloty (5,5% aller Investitionen) angezogen.
  • 100 kg Papier jährlich verbraucht der durchschnittliche Pole (Durchschnittswert für EU beträgt 160 kg, für die USA 230kg).

Quelle: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Minikonferencja dla nauczycieli

Minikonferencja dla nauczycieli

Dobiega końca współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi projekt edukacyjny prowadzony przez Nadleśnictwo Radomsko.

Zamykając projekt „Czy sarna jest żoną jelenia?" chcielibyśmy zaprosić dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych oraz nauczycieli uczących dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych na mini-konferencję.
 
W podziękowaniu za trud, który wnoszą w nauczanie naszych najmłodszych pociech chcielibyśmy zaproponować im chwilę wytchnienia na łonie natury. Jako leśnicy pokażemy, jak mówić o otaczającej nas przyrodzie, a także o niebezpieczeństwach, które mogą spotkać najmłodszych w lesie. Dodatkowo proponujemy niespotykaną możliwość zwiedzenia szkółki leśnej, z której bramy każdego roku opuszcza ponad milion maleńkich drzewek. W przyszłości będą lasami otaczającymi nas wszystkich.
Pod hasłem „Czy sarna jest żoną jelenia?" spotykaliśmy się z grupami sześciolatków z każdego radomszczańskiego przedszkola oraz dwóch podradomszczańskich placówek.  Ta intrygująca zagadka zawarta w tytule projektu okazuje się dla większości społeczeństwa dość trudna do rozwikłania. Dlatego też zaczynamy od najmłodszych.
3 i 4 kwietnia odbyły się ostatnie z planowych zajęć z przedszkolakami. Spotykaliśmy się na zmodernizowanej ścieżce edukacyjnej Strzałków. Większość grup mogła skorzystać ze sprzyjającej pogody. Na kilka godzin udało się nam zamienić przedszkolaki w leśnych odkrywców i poszukiwaczy skarbów. Każda drużyna miała zadanie do wykonania. Na koniec nie mogło się oczywiście obyć bez ogniska i pysznych kiełbasek.
 

Mini-konferencja edukacyjna w ramach projektu

„Czy sarna jest żoną jelenia?"

Miejsce: Izba Edukacyjna przy ścieżce edukacyjnej Strzałków

 
Termin: 16 kwietnia 2014r.
Uczestnicy: dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz najmłodszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego
Ilość uczestników: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
 
1. Wykładowcy: 
Zastępca Nadleśniczego – mgr inż. Piotr Szymocha
Leśniczy Leśnictwa Strzałków – mgr inż. Arkadiusz Karbowski
Komendant Straży Leśnej – mgr inż. Rafał Warcicki
Edukator Leśny – mgr inż. Iza Randak
 
2. Terminarz  Konferencji:
 
godz. 9.00-9.15 – Przywitanie uczestników, zapoznanie z tematyką (IR)
godz. 9.15-9.45 – Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Radomsko (PS)
godz. 9.45-10.20 – Jak rośnie las? Od nasionka do dużego drzewa (BP)
godz. 10.20-11.45 – Bezpieczeństwo najmłodszych w lesie (RW)
godz. 10.30-10.45 – przerwa kawowa
godz. 10.45-11.30 – zwiedzanie szkółki leśnej (AK)
godz. 11.30-13.00 – przejście zmodernizowaną ścieżką edukacyjną (IR) 
                                 o zrównoważonym rozwoju z przedszkolakami
                                 jak ciekawie mówić o lesie – krótkie warsztaty na ścieżce 
godz. 13.00-14.00 – wspólne ognisko
ok. godz. 14.00 – zakończenie konferencji, odjazd uczestników 
 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w mini-konferencji prosimy o kierowanie zgłoszeń do p. Izy Randak. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia 2014r.) 
tel. 694 578 611, e-mail: izabela.randak@lodz.lasy.gov.pl)

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi