Dla mediów Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Łukasz Praszczyk
tel. 44 683 20 10 
e-mai: lukasz.praszczyk@lodz.lasy.gov.pl