Obiekty edukacyjne

Na trasie ścieżki usytuowanych jest 9 przystanków wyposażonych w tablice informacyjne, zawierające opis otoczenia oraz wybranych zagadnień leśnych.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych.