Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikat FSC
Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
 
Certyfikat FSC został wydany 17 kwietnia 2013 r. Certyfikat nosi numer RA-FM/COC-000251. W dniu 11 stycznia 2017 r. certyfikat FSC RA-FM/COC-000251 został przeniesiony z Rainforest Alliance do NEPCon. Aktualny certyfikat ma numer NC-FM/COC-016229.
Certyfikat obowiązuje od 17.04.2013 r. do 16.04.2018 r. Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.
 
W dniach 21-23 marca 2016 r., firma NEPCon Polska przeprowadziła kolejny audyt okresowy. W trakcie audytu nie spostrzeżono żadnych zasadniczych niezgodności. W trakcie spotkania podsumowującego otrzymaliśmy wiadomość dot. zgłoszenia użycia w 2015 r. środka chemicznego Sherpa 100 EC. FSC odrzuciło notyfikację i nie zaakceptowało użycia ww. środka, co poskutkowało wpisaniem do audytu niezgodności Dużej. W dniach 23-28 czerwca 2016 r. został przeprowadzony audyt weryfikujący w wyniku którego certyfikat FSC został przedłużony na kolejny rok.  
 
Certyfikat PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2018 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).
 
Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC. Ostatni audyt odbył się w dniach 4 – 6 grudnia 2017r. Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Radomsko, Bełchatów, Gostynin. Sprawdzono zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów.
 
 Certyfikat (  PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.
 
Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.