Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Radomsko położone jest w województwie łódzkim, na obszarze trzech powiatów oraz w województwie śląskim, gdzie zajmuje teren powiatu częstochowskiego w gminie Kruszyna.

Największa część nadleśnictwa położona jest w powiecie radomszczańskim, na terenie gmin: Radomsko, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk – miasto, Kamieńsk – obszar wiejski, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno. W powiecie pajęczańskim Nadleśnictwo Radomsko położone jest na terenie gmin: Nowa Brzeźnica, Pajęczno – miasto, Pajęczno – obszar wiejski, Strzelce Wielkie. W powiecie piotrkowskim nadleśnictwo położone jest na terenie dwóch gmin: Łęki Szlacheckie, Ręczno. 
Nadleśnictwo Radomsko wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Sąsiaduje z nadleśnictwami: Przedbórz, Piotrków, Bełchatów, Wieluń w RDLP w Łodzi, Kłobuck i Gidle w RDLP w Katowicach oraz Włoszczowa w RDLP Radom. 
 
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko znajduje się 23 881,24 ha lasów. Większość lasów 71,7%, to lasy stanowiące własność Skarbu Państwa należące do Nadleśnictwa Radomsko oraz innych własności państwowych. Pozostałe 28,3%, to lasy stanowiące własność osób fizycznych o powierzchni 6 754 ha.
Wskaźnik lesistości w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Radomsko 20,8%, jest nieco niższy od krajowego 28,1%. 
Fakt zajmowania przez lasy około jednej piątej powierzchni regionu sprawia, że spełniają one znaczącą rolę w kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej regionu radomszczańskiego, w tym przede wszystkim lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Radomsko.
 
Lasy Nadleśnictwa Radomsko są lasami wielofunkcyjnymi. Obok funkcji gospodarczych spełniają również funkcje ochronne, w ramach różnych kategorii ochronności. 
Uwzględnienie ochronnych i społecznych funkcji lasów znalazło wyraz w zaliczeniu: 10 126,36 ha do lasów ochronnych. 

Materiały do pobrania