Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH

W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.

Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.

Lokalizację poszczególnych wydzieleń można sprawdzić na mapie dostępnej w Banku Danych o Lasach: 
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

L-ctwo Bąkowa Góra              
     
Adres leśny Grupa czynności
01-20    -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
01-53    -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
01-46    -a  IIIA      rębnia IIIa                   
01-46    -b  IIIA      rębnia IIIa                   
01-42    -d  IIIB      rębnia IIIb                   
     
L-ctwo Masłowice                
     
Adres leśny Grupa czynności
02-148   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
02-150   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
02-151   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
02-152   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
02-73    -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
02-141   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
02-141   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
02-147   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
02-149   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
02-154   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
02-158   -h  IB        rębnia Ib                     
02-89    -a  IB        rębnia Ib                     
02-89    -c  IB        rębnia Ib                     
02-84    -c  IIA       rębnia IIa                    
     
L-ctwo Kocierzowy               
     
Adres leśny Grupa czynności
03-172   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
03-172   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
03-172   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
03-217   -c  IB        rębnia Ib                     
03-207   -h  IIIA      rębnia IIIa                   
03-180   -a  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
03-194   -j  IIIB      rębnia IIIb                   
     
L-ctwo Kruplin                  
     
Adres leśny Grupa czynności
04-293   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
04-305   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
04-271   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
04-300   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
04-308   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
04-308   -f  IIIA      rębnia IIIa                   
04-272   -b  IIIB      rębnia IIIb                   
     
L-ctwo Murowaniec               
     
Adres leśny Grupa czynności
05-373   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
05-378   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
05-378   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
05-378   -k  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
05-331   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
05-332   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
05-338   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
05-313   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
05-375   -a  IIIB      rębnia IIIb                   
05-343   -h  IVD       rębnia IVd                    
05-342   -j  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
     
L-ctwo Kruszyna                 
     
Adres leśny Grupa czynności
06-395   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
06-406   -l  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
06-405   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
06-416   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
06-383   -c  IIIB      rębnia IIIb                   
06-383   -d  IIIB      rębnia IIIb                   
06-402   -d  IIIB      rębnia IIIb                   
06-402   -g  IIIB      rębnia IIIb                   
     
L-ctwo Krzętów                  
     
Adres leśny Grupa czynności
07-446   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
07-460   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
07-474   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
07-448   -a  IB        rębnia Ib                     
07-457   -c  IB        rębnia Ib                     
07-488   -g  IB        rębnia Ib                     
07-488   -j  IB        rębnia Ib                     
07-488   -k  IB        rębnia Ib                     
07-440   -f  IIIA      rębnia IIIa                   
     
L-ctwo Kobiele                  
     
Adres leśny Grupa czynności
08-551   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
08-565   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
08-512   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
08-518   -a  IIIA      rębnia IIIa                   
08-521   -c  IIIA      rębnia IIIa                   
08-549   -j  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
     
L-ctwo Strzałków                
     
Adres leśny Grupa czynności
09-584   -d  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
09-584   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
09-585   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
09-585   -d  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
09-585   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
09-644   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
09-583   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-583   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-626   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-626   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-647   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-647   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-648   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-648   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-648   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-578   -g  IB        rębnia Ib                     
09-611   -g  IB        rębnia Ib                     
09-647   -d  IB        rębnia Ib                     
     
L-ctwo Folwarki                 
     
Adres leśny Grupa czynności
10-616   -d  CP-P      pozyskanie w CP               
10-676   -r  CP-P      pozyskanie w CP               
10-589   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
10-605   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
10-640   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
10-692   -j  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
10-589   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-589   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-589   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-589   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-605   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-640   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-669   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-655   -a  IB        rębnia Ib                     
10-666   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
10-575   -h  IIIB      rębnia IIIb                   
     
L-ctwo Stobiecko                
     
Adres leśny Grupa czynności
11-704   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
11-704   -k  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
11-740   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
11-754   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
11-707   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
11-707   -j  TPP       trzebież późna pozytywna      
11-736   -n  TPP       trzebież późna pozytywna      
11-758   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
11-727   -a  IB        rębnia Ib                     
11-727   -b  IB        rębnia Ib                     
     
L-ctwo Gajęcice                 
     
Adres leśny Grupa czynności
12-809   -b  CP-P      pozyskanie w CP               
12-810   -b  CP-P      pozyskanie w CP               
12-825   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
12-825   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
12-829   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
     
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie       
     
Adres leśny Grupa czynności
     

aktualizacja danych: 05.07.2019 r.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42