Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Po raz pierwszy Nadleśnictwo Radomsko z obecnymi obrębami: Kobiele Wielkie i Radomsko utworzone zostało na podstawie zarządzenia nr 60 Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych z dnia 15.12.1975 r. Nadleśnictwo Radomsko w obecnych granicach powstało w 2004 r.

Kalendarium Nadleśnictwa Radomsko


I 1945 r.
I 1945 r.Na terenie Łodzi zorganizowana została Dyrekcja Lasów Państwowych, w której skład wchodziło 56 Nadleśnictw, w tym Nadleśnictwo Radomsko.


1 I 1951 r.
Minister Leśnictwa powołał Radomszczański Region Lasów Państwowych z tymczasową siedzibą w Łodzi, a następnie w Radomsku (od 1 VII 1951r.). W skład Radomszczańskiego Rejonu Lasów Państwowych w Radomsku wchodziły Nadleśnictwa:

 

 1. Dąbrowa Zielona
 2. Gidle
 3. Kamieńsk
 4. Kluki
 5. Kruszyna
 6. Lubień
 7. Maluszyn
 8. Meszcze
 9. Zagórzyce
 10. Pajęczno
 11. Łęczno
 12. Radomsko


W Radomszczańskim Rejonie Lasów Państwowych w Radomsku w 1951r. został dokonany podział Nadleśnictwa Radomsko, w wyniku czego obok Nadleśnictwa Radomsko powstało Nadleśnictwo Kobiele Wielkie.


1 I 1952 r.
W ramach dalszej reorganizacji dokonano podziału terenów okręgu łódzkiego na 6 rejonów Lasów Państwowych. W skłałd Radomszczańskiego Rejonu Lasów Państwowych w Radomsku weszły Nadleśnictwa:

 1. Dąbrowa Zielona
 2. Gidle
 3. Kobiele Wielkie
 4. Kruszyna
 5. Maluszyn
 6. Pajęczno
 7. Radomsko

1 IV 1958 r.
Do Radomszczańskiego Rejonu Lasów Państwowych w Radomsku włączono Piotrkowski Rejon Lasów Państwowych w Wierzejach.


10 IX 1958 r.
Na podstawie Zarządzenia nr 272 Ministra Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego uległy likwidacji 3 Rejony Lasów Państwowych, w tym Radomszczański Rejon Lasów Państwowych w Radomsku.


1 I 1973 r.
Do Nadleśnictwa Radomsko przyłączono Nadleśnictwo Kruszyna i Kobiele Wielkie.


15 XII 1975 r.
Na podstawie Zarządzenia nr 60 Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Radomsko zostało podzielone na dwa, obecne do dziś, obręby: Kobiele Wielkie i Radomsko.


1 I 1976 r.
Nadleśnictwo Pajęczno z leśnictwami: Piekary, Murowaniec, Kruplin, Gajęcice i lasami niepaństwowymi zostało przejęte przez Nadleśnictwo Radomsko.


1 I 1979 r.
Nadleśnictwo Radomsko przejęło:

 • z Nadleśnictwa Przedbórz 2 obręby z lennictwami: Rączki, Piskorzeniec, Pląskowice, Skórnice, Starzechowice, Nosalewice, Grobla, Józefów, Wierzchlas, i lasami niepaństwowymi;
 • z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka: leśnictwo Żelaźnika i Kluczewsko i lasami niepaństwowymi;
 • z Nadleśnictwa Gidle: leśnictwa Krzętów i Strzałków wraz z lasami niepaństwowymi;

Nadleśnictwo Radomsko przekazało:

 • do Nadleśnictwa Kłobuck: leśnictwo Murowaniec, Kruplin, Gajęcice wraz z lasami niepaństwowymi;
 • do Nadleśnictwa Bełchatów: leśnictwo Piekary wraz z lasami niepaństwowymi;

1 I 1981 r.
Nadleśnictwo Radomsko przekazało do nowo utworzonego Nadleśnictwa Przedbórz leśnictwa: Grobla, Józefów, Kluczewsko, Nosalewice, Papiernia, Rączki, Skórnice, Wierzchlas, Żeleźnica, Piskorzeniec, Pląskowice, Starzechowice.


30 VI 1984 r.
Nadleśnictwo Radomsko w Radomsku gospodarowało na ogólnej powierzchni 12 843 ha, wtym powierzchnia leśna 12 015 ha, a powierzchnia lasów niepaństwowych 5 144ha.


1 I 2004 r.
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 105 z dnia 1.01.2004r., Nadleśnictwo Radomsko przejmuje z Nadleśnictwa Bełchatów część Leśnictwa Pytowice o powierzchni 702 ha oraz z Nadleśnictwa Gidle i Kłobuck 3572 ha.
Wielkość Nadleśnictwa Radomsko po tych zmianach wynosi 17 074,81 ha, w tym obręby leśne: - Radomsko: 6049,97 ha - Kobiele Wielkie: 7 660,44 ha - Pajęczno: 3 364,40 ha.


4 XI 2014 r.

W V rewizji urządzania lasu na wniosek Nadleśnictwa Radomsko i zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 04 listopada 2014 r. obręby leśne Kobiele, Radomsko i Pajęczno zostały połączone w jeden obręb leśny Radomsko o łącznej wielkości 17126,85 ha.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________