Wydarzenia

Dnia 6 lipca, na terenie Nadleśnictwa Kutno, odbył się XVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi. Omówiono również problemy prowadzenia gospodarstwa szkółkarskiego, na przykładzie kutnowskiego Nadleśnictwa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Informacje na temat cen drewna przewidzianego do sprzedaży detalicznej oraz ukazujące się sezonowo ceny choinek i sadzonek drzew leśnych.

Zagrożenie pożarowe

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL w trakcie trwania akcji bezpośredniej

RODO

RODO