Wydawca treści Wydawca treści

Informacje dla Zakładów Usług Leśnych

Poniżej zamieszczamy unormowania prawne, które zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radomsko w latach 2018 - 2021.

Materiały do pobrania