Siedziba Nadleśnictwo Radomsko
Nadleśnictwo Radomsko
44 683 20 10
44 683 20 85

ul. Piłsudskiego 3

97-500 Radomsko

Konta bankowe:

BGŻ  Piotrków Trybunalski BS Radomsko
53 2030 0045 1110 0000 0026 4640 69 8980 0009 2001 0000 0071 0001
Nadleśniczy
dr inż. Tomasz Wrzalik
44 683 20 10 wew. 33
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Piotr Szymocha
44 683 20 10 wew. 33
Główna Księgowa
mgr inż. Alicja Kowalska
44 683 20 10 wew. 38
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Wiktor Kustroń
44 683 20 10 wew. 46

Pion Zastępcy Nadleśniczego - Dział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Czarnecki
Specjalista ds. marketingu, obrotu i sprzedaży drewnem
Tel.: 44 683 20 10 wew. 37
Ewelina Kołodziejczyk
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 44 683 20 10 wew. 43
Anna Parada
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 44 683 20 10 wew. 45
Łukasz Praszczyk
Specialista ds. ochrony lasu
Tel.: 44 683 20 10 wew. 45
Izabela Randak
Starszy Specjalista ds. użytkowania lasu i LMN
Tel.: 44 683 20 10 wew. 42
Marcin Parada
Specjalista SL ds. marketingu, obrotu i sprzedaży drewna
Tel.: 44 683 20 10 wew. 37

Pion Sekretarza - Dział Administracyjno - Gospodarczy

Grzegorz Muszyński
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 44 683 20 10 wew. 44
Felicja Nowicka - Bojdo
Specjalista ds. administracji
Tel.: 44 683 20 10 wew. 33
Andrzej Borowiec
Specialista ds. administracji, transportu i gospodarki magazynowej
Tel.: 44 683 20 10 wew. 39
Piotr Kluszczyński
Specjalista ds. remontów i inwestycji
Tel.: 44 683 20 10 wew. 39

Pion Głównego Księgowego - Dział Finansowo - Księgowy

Izabela Gruca
Starsza Księgowa / Zastępca Głównej Księgowej
Tel.: 44 683 20 10 wew. 36
Anita Kaźmierska
Księgowa
Tel.: 44 683 20 10 wew. 41
Małgorzata Choróbska
Księgowa
Tel.: 44 683 20 10 wew. 41
Monika Janusek ( w zastępstwie za Annę Gros)
Starszy referent ds. kadr i płac
Tel.: 44 683 20 10 wew. 40

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Stramski
p.o. Komendant Straży Leśnej
Tel.: 44 683 20 10 wew. 34