Wydawca treści Wydawca treści

Postępowanie przy wycince w lesie prywatnym

Jeśli jesteś posiadaczem lasu prywatnego w razie potrzeby wycinki drzew powinieneś zachować określone zasady. Znajdziesz tu wszelkie potrzebne informacje.

Nadleśnictwo Radomsko pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku.
 
Powierzchnia lasów nadzorowanych wynosi 5 957 ha, położonych w zasięgu terytorialnym 11 gmin i miasta Radomska. Na terenie powiatów: częstochowskiego, pajęczańskiego i piotrkowskiego Nadleśnictwo nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie sprawuje.
 
Nad poprawnym kształtem gospodarki leśnej w lasach nadzorowanych czuwają pracownicy terenowi nadleśnictwa. Zarządzają oni pozyskaniem drewna, nadzorują wykonanie koniecznych zabiegów hodowlanych takich jak czyszczenia, trzebieże, zalesienia i odnowienia.

Kontakt do osób pełniących nadzór nad lasami niepaństwowymi w poszczególnych gminach

 Gmina Pełniący nadzór Dni urzędowania w gminie Telefon kontaktowy 
Radomsko Mariusz Jagoda II czwartek miesiąca 608 284 781
Ładzice Marek Ogorzałek II czwartek miesiąca 530 394 861
Gomunice Kamil Kucharski

II czwartek miesiąca
dyżur w leśniczówce Leśnictwa Kocierzowy

792 035 683
Kamieńsk Kamil Kucharski II czwartek miesiąca
dyżur w leśniczówce Leśnictwa Kocierzowy
792 035 683
Kodrąb Marcin Gonera III czwartek miesiąca 606 796 314
Dobryszyce Leszek Wieczorek II czwartek miesiąca 608 284 904
Masłowice Maciej Radomski II czwartek miesiąca 534 073 968
Wielgomłyny Bartłomiej Tkacz II czwartek miesiąca
dyżur w podleśniczówce Rogi
534 699 259
Żytno Monika Kubiak III czwartek miesiąca
dyżur w podleśniczówce Wola Życińska
 792 028 665
Kobiele Wielkie Dawid Gloc II czwartek miesiąca  698 738 278
Lgota Wielka Kazimierz  Ławniczek II czwartek miesiąca  602 413 420

 

 W biurze Nadleśnictwa Radomsko porad udziela doradca leśny - mgr inż.Dagmara Twardowska