Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów otacza-jącej przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną.

fot. Eryk KowalskiOchrona pomników przyrody polega na wprowadzeniu następujących zakazów:
  • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin występujących w pobliżu chronionych obiektów,
  • składowania odpadów stałych i wylewania odpadów płynnych oraz innego zanie-czyszczenia wody, gleby i powietrza w pobliżu drzew,
  • zmiany stosunków wodnych, mogących mieć wpływa na zachowanie chronionych obiektów,
  • pozyskiwania kruszywa oraz innych użytków kopalnych w pobliżu obiektu,
  • stosowania środków chemicznych, poza przypadkami uzgodnionymi z właściwym organem administracji w zakresie ochrony przyrody,
  • umieszczania na obiektach objętych ochroną: tablic, napisów, ogłoszeń reklamo-wych i innych znaków nie związanych z ochroną tych obiektów.
 
 
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko obecnie zlokalizowanych jest 40 pomników przyrody
z czego 5 znajduje się na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa, a pozostałe 35 poza nimi.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Europejskie przedszkolaki

Europejskie przedszkolaki

Nasze lasy odwiedziły wraz z rodzicami przedszkolaki z południowej Europy.

fot. Wojciech Bojdo

Było nam niezmiernie miło, gdy Dyrektor Przedszkola nr 2 w Radomsku zadzowniła do nas z propozycją, aby na ścieżce edukacyjnej Strzałków pokazać gościom z południowej Europy, jak wyglądają polskie lasy.

We wtorkowe popołudnie po wielu godzinach zwiedzania Radomska i wielu aktywnościach autobus z całą grupą zajechał na parking leśny. Okazało się, że goście z Włoch, Hiszpanii i Turcji byli ogromnie zaskoczeni, jak bardzo zielone są nasze lasy. Wszyscy zgodnie twierdzili, że w ich rodzinnych stronach nie występują aż tak zielone zjawiska.

fot. Wojciech Bojdo

Prawie godzinę zajął nam spacer leśną ścieżką. W czasie kiedy dzieci szukały leśnych skarbów, dorośli goście zadawali mnóstwo pytań. Komunikacja była nieco utrudniona z uwagi na czterojęzyczną grupę i tłumaczenia angielskiej pogadanki na trzy kolejne języki. W wielu przypadkach nie zawiodła nas też mowa ciała.

Comenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme).Po spacerze wszyscy wróciliśmy na szkółkę leśną, gdzie w bezpiecznym miejscu rozpalono ognisko i upieczono kiłbaski. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wykonania pamiątkowej pocztówki z lasu.

 

(fot. Wojciech Bojdo)