Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów otacza-jącej przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną.

fot. Eryk KowalskiOchrona pomników przyrody polega na wprowadzeniu następujących zakazów:
  • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin występujących w pobliżu chronionych obiektów,
  • składowania odpadów stałych i wylewania odpadów płynnych oraz innego zanie-czyszczenia wody, gleby i powietrza w pobliżu drzew,
  • zmiany stosunków wodnych, mogących mieć wpływa na zachowanie chronionych obiektów,
  • pozyskiwania kruszywa oraz innych użytków kopalnych w pobliżu obiektu,
  • stosowania środków chemicznych, poza przypadkami uzgodnionymi z właściwym organem administracji w zakresie ochrony przyrody,
  • umieszczania na obiektach objętych ochroną: tablic, napisów, ogłoszeń reklamo-wych i innych znaków nie związanych z ochroną tych obiektów.
 
 
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko obecnie zlokalizowanych jest 40 pomników przyrody
z czego 5 znajduje się na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa, a pozostałe 35 poza nimi.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Szkółki leśne

Szkółki leśne

Wiosna to "gorący" okres na leśnych szkółkach.

Na terenie Nadleśnictwa Radomsko znajdują się dwie szkółki leśne. Zapewniają one materiał sadzeniowy, o znanym pochodzeniu, używany do zalesień i odnowień wykonywanych przez Nadleśnictwo. Ewentualne nadwyżki produkcyjne są sprzedawane nabywcom indywidualnym. jednoroczne sadzonki sosny.
 

Szkółka leśna "Kruszyna"

Jest położona w leśnictwie Kruszyna. Działa od 1972 roku. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 2 ha. Oprócz gatunków lasotwórczych takich jak: sosna, jodła, dąb, buk, jesion, olsza; hoduje się tu także gatunki domieszkowe (lipa, klony, wiąz, brzoza) i biocenotyczne (grab, jarząb, krzewy). Osobą odpowiedzialną za produkcję jest leśniczy leśnictwa Kruszyna.
 jednoroczne sadzonki sosny 
 

Szkółka leśna Strzałków

Szkółka położone jest na terenie leśnictwa "Strzałków". Założona została w 1996 roku. Produkcja skupia się na hodowli sadzonek gatunków głównych: sosna, dąb, brzoza i jodła. Ciekawostką jest siedmio arowa szkółka podokapowa, gdzie pod osłoną starego drzewostanu sosnowego stworzono idealne warunki do wzrostu wrażliwej na nasłonecznienie i przymrozki jodły.
   sadzonki jesiona