Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Rezerwat arecheologiczno - leśny „Góra Chełmo"

Rezerwat arecheologiczno - leśny „Góra Chełmo"

Rezerwat „Góra Chełmo" – 41,31 ha, utworzony w 1967 r. (MP Nr 67, poz.330). Aktualna powierzchnia jest zgodna z danymi: www.rop.mos.gov.pl. Rezerwat został utworzony w celu ochrony wzgórza porośniętego lasem mieszanym, zbudowanego z piaskowców albskich, dolno-kredowych, będącego ostańcem denudacyjnym oraz znajdującego się na nim grodziska prehisto-rycznego. Jest to rezerwat typu leśnego. Położony jest w uroczysku Chełmowa Góra, należącym do Leśnictwa Masłowice, Obrębu Kobiele Wielkie. Stanowi fragment falistego wzniesienia Góra Chełmo, o przeciętnej wysokości 300 m n.p.m. Obecne są natomiast gatunki objęte ochroną ścisłą i częściową. Do gatunków objętych ochroną ścisłą należą: centuria pospolita Centaurium erythraea, pierwiosnka lekarska Primula officinalis, widłak goździsty Lycopodium clavatum i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Z gatunków objętych ochroną częściową w rezerwacie występują: bluszcz pospolity Hedera helix, przytulia wonna Asperula odorata, konwalia majowa Convallaria maialis oraz występująca w podszycie, kruszyna pospolita Frangula alnus.