Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jako nauka zajmuje się określaniem stanu posiadania, stanu siedlisk leśnych, drzewostanów, infrastruktury, oraz określa potrzeby z zakresu ochrony lasu (jako gospodarstwa leśnego) i przyrody.

Podsumowaniem prac utrządzania lasu jest opracowanie dla każdego nadleśnictwa planów urządzania lasu. Zawierają one opis każdej powierzchni leśnej (opis taksacyjny), zawierający oprócz stanu d-rzewostanu i gleb także wytyczne gospodarcze na najbliższe 10 lat (co 10 lat wykonywany jest kolejny "Plan Urządzenia Lasu"), ocene wyników dotychczasowo prowadzonej gospodarki leśnej, oraz startegię regulacji stanu zasobów leśnych w sposób zapewniający trwałość i ciągłość użytkowania.
Na poziomie kraju Urządzanie Lasu wykonuje ocenę stanu lasu i prognozę rozwoju zasobów dzrewnych w Polsce.
Lasy niepaństwowe obejmowane są Uproszczonym Planem Urządzania, według tego planu starostwo kontroluje (bądź zleca kontrolę) poprawność prowadzonej przez prywatnych właścicieli gospodarki leśnej. Mimo iż lasy te są prywatne (bądź innej formy włąsności) nie można użytkować ich rabunkowo i destrukcyjnie. Ustawa o lasach wymusza na włąścicielach zachowanie trwałości i ciągłości użytkowania tak by lasy - nasze wspólne dobro, pozostawione zostały przyszłym pokoleniom w stanie minimum (o ile nie lepszym) takim jak je zastaliśmy. 
Tak więc Urządzanie Lasu - w formie praktycznego zastosowania, jak i nauki kreślącej kierunek rozwoju - dba o zachowanie równowagi użytkowania lasów tak by nie przekroczyć wielkości pozyskania surowca (niezbędnego dla funkcjonowania gospodarki kraju), która gwarantowała by zachowanie lasu dla przyszłych pokoleń.
 
Urządzanie Lasu, aby spełniło swoje zadanie musi wspólpracować z wszystkimi naukami leśnymi Hodowlą Lasu, Użytkowaniem Lasu, Ochroną Lasu, ale i Ekologią, Geodezją, Dendologią, Botaniką, Gleboznastwem, Meteorologią, Typologią i wieloma innymi.
 
W dużym uproszczeniu mówi się, że Hodowla lasu mówi gdzie ciąć (czyli wyznacza drzewostany w których konieczne jest wykonanie cięć, czy to w wyniku przegęszczenia występujących drzew czy też osiągięcia wieku w którym drzewostan musi wytworzyć nowe pokolenie, które zastąpi stare kończące swój żywot), Użytkowanie Lasu mówi jak ciąć (tak by nie uszkodzić pozostających drzew oaz zachować ekonomię pozyskania), Urządzanie Lasu zaś mówi ile ciąć (tak by zachować trwałość lasu i ciągłośc użytkowania), dodatkowo projektując ład przestrzenny czyli wykonuje mapy, dzieląc drzewostany na wydzielenia (fragmenty wymagające prowadzenia jednolitej gospodarki leśnej).
 
Obowiązującą część opisową Planu Urządzenia Lasu na lata 2017 - 2026 dla Nadleśnictwa Radomsko można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Minikonferencja dla nauczycieli

Minikonferencja dla nauczycieli

Dobiega końca współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi projekt edukacyjny prowadzony przez Nadleśnictwo Radomsko.

Zamykając projekt „Czy sarna jest żoną jelenia?" chcielibyśmy zaprosić dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych oraz nauczycieli uczących dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych na mini-konferencję.
 
W podziękowaniu za trud, który wnoszą w nauczanie naszych najmłodszych pociech chcielibyśmy zaproponować im chwilę wytchnienia na łonie natury. Jako leśnicy pokażemy, jak mówić o otaczającej nas przyrodzie, a także o niebezpieczeństwach, które mogą spotkać najmłodszych w lesie. Dodatkowo proponujemy niespotykaną możliwość zwiedzenia szkółki leśnej, z której bramy każdego roku opuszcza ponad milion maleńkich drzewek. W przyszłości będą lasami otaczającymi nas wszystkich.
Pod hasłem „Czy sarna jest żoną jelenia?" spotykaliśmy się z grupami sześciolatków z każdego radomszczańskiego przedszkola oraz dwóch podradomszczańskich placówek.  Ta intrygująca zagadka zawarta w tytule projektu okazuje się dla większości społeczeństwa dość trudna do rozwikłania. Dlatego też zaczynamy od najmłodszych.
3 i 4 kwietnia odbyły się ostatnie z planowych zajęć z przedszkolakami. Spotykaliśmy się na zmodernizowanej ścieżce edukacyjnej Strzałków. Większość grup mogła skorzystać ze sprzyjającej pogody. Na kilka godzin udało się nam zamienić przedszkolaki w leśnych odkrywców i poszukiwaczy skarbów. Każda drużyna miała zadanie do wykonania. Na koniec nie mogło się oczywiście obyć bez ogniska i pysznych kiełbasek.
 

Mini-konferencja edukacyjna w ramach projektu

„Czy sarna jest żoną jelenia?"

Miejsce: Izba Edukacyjna przy ścieżce edukacyjnej Strzałków

 
Termin: 16 kwietnia 2014r.
Uczestnicy: dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz najmłodszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego
Ilość uczestników: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
 
1. Wykładowcy: 
Zastępca Nadleśniczego – mgr inż. Piotr Szymocha
Leśniczy Leśnictwa Strzałków – mgr inż. Arkadiusz Karbowski
Komendant Straży Leśnej – mgr inż. Rafał Warcicki
Edukator Leśny – mgr inż. Iza Randak
 
2. Terminarz  Konferencji:
 
godz. 9.00-9.15 – Przywitanie uczestników, zapoznanie z tematyką (IR)
godz. 9.15-9.45 – Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Radomsko (PS)
godz. 9.45-10.20 – Jak rośnie las? Od nasionka do dużego drzewa (BP)
godz. 10.20-11.45 – Bezpieczeństwo najmłodszych w lesie (RW)
godz. 10.30-10.45 – przerwa kawowa
godz. 10.45-11.30 – zwiedzanie szkółki leśnej (AK)
godz. 11.30-13.00 – przejście zmodernizowaną ścieżką edukacyjną (IR) 
                                 o zrównoważonym rozwoju z przedszkolakami
                                 jak ciekawie mówić o lesie – krótkie warsztaty na ścieżce 
godz. 13.00-14.00 – wspólne ognisko
ok. godz. 14.00 – zakończenie konferencji, odjazd uczestników 
 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w mini-konferencji prosimy o kierowanie zgłoszeń do p. Izy Randak. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia 2014r.) 
tel. 694 578 611, e-mail: izabela.randak@lodz.lasy.gov.pl)

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi