Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jako nauka zajmuje się określaniem stanu posiadania, stanu siedlisk leśnych, drzewostanów, infrastruktury, oraz określa potrzeby z zakresu ochrony lasu (jako gospodarstwa leśnego) i przyrody.

Podsumowaniem prac utrządzania lasu jest opracowanie dla każdego nadleśnictwa planów urządzania lasu. Zawierają one opis każdej powierzchni leśnej (opis taksacyjny), zawierający oprócz stanu d-rzewostanu i gleb także wytyczne gospodarcze na najbliższe 10 lat (co 10 lat wykonywany jest kolejny "Plan Urządzenia Lasu"), ocene wyników dotychczasowo prowadzonej gospodarki leśnej, oraz startegię regulacji stanu zasobów leśnych w sposób zapewniający trwałość i ciągłość użytkowania.
Na poziomie kraju Urządzanie Lasu wykonuje ocenę stanu lasu i prognozę rozwoju zasobów dzrewnych w Polsce.
Lasy niepaństwowe obejmowane są Uproszczonym Planem Urządzania, według tego planu starostwo kontroluje (bądź zleca kontrolę) poprawność prowadzonej przez prywatnych właścicieli gospodarki leśnej. Mimo iż lasy te są prywatne (bądź innej formy włąsności) nie można użytkować ich rabunkowo i destrukcyjnie. Ustawa o lasach wymusza na włąścicielach zachowanie trwałości i ciągłości użytkowania tak by lasy - nasze wspólne dobro, pozostawione zostały przyszłym pokoleniom w stanie minimum (o ile nie lepszym) takim jak je zastaliśmy. 
Tak więc Urządzanie Lasu - w formie praktycznego zastosowania, jak i nauki kreślącej kierunek rozwoju - dba o zachowanie równowagi użytkowania lasów tak by nie przekroczyć wielkości pozyskania surowca (niezbędnego dla funkcjonowania gospodarki kraju), która gwarantowała by zachowanie lasu dla przyszłych pokoleń.
 
Urządzanie Lasu, aby spełniło swoje zadanie musi wspólpracować z wszystkimi naukami leśnymi Hodowlą Lasu, Użytkowaniem Lasu, Ochroną Lasu, ale i Ekologią, Geodezją, Dendologią, Botaniką, Gleboznastwem, Meteorologią, Typologią i wieloma innymi.
 
W dużym uproszczeniu mówi się, że Hodowla lasu mówi gdzie ciąć (czyli wyznacza drzewostany w których konieczne jest wykonanie cięć, czy to w wyniku przegęszczenia występujących drzew czy też osiągięcia wieku w którym drzewostan musi wytworzyć nowe pokolenie, które zastąpi stare kończące swój żywot), Użytkowanie Lasu mówi jak ciąć (tak by nie uszkodzić pozostających drzew oaz zachować ekonomię pozyskania), Urządzanie Lasu zaś mówi ile ciąć (tak by zachować trwałość lasu i ciągłośc użytkowania), dodatkowo projektując ład przestrzenny czyli wykonuje mapy, dzieląc drzewostany na wydzielenia (fragmenty wymagające prowadzenia jednolitej gospodarki leśnej).
 
Obowiązujący dla Nadleśnictwa Radomsko Plan Urzadzenia Lasu na lata 2017 - 2026 można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Do lasu na grzyby

Do lasu na grzyby

Wakacje powoli dobiegają końca, na niebie pojawia się coraz więcej chmur, z których nie rzadko pada deszcz, a w lasach po letnich niedoborach wody robi się znacznie wilgotniej. To idealny moment by udać się do lasu i spróbować swoich sił w poszukiwaniu grzybów.

      Któż nie chciałby urozmaicić swojego posiłku bądź spiżarni o świeżego i pachnącego Koźlarza babkę, Czubajkę kanię czy Pieprznika jadalnego. Na sczeście w Polskich lasach grzybów jest pod dostatkiem i możemy cieszyć się ich wartościami kulinarnymi przez cały rok.  No tak, ale pozostaje podstawowe pytanie, gdzie ich szukać?
Odpowiedź wydaje się bardzo prosta: w lesie! W rzeczywistości wcale nie jest tak łatwo i często bywa tak, że wracamy z lasu tylko z kilkoma grzybami w koszyku, a na dodatek nie znaleźliśmy tego gatunku, którego szukaliśmy. Recepta na obfite grzybobranie jest bardzo prosta. Musimy tylko wiedzieć, że występowanie konkretnych gatunków grzybów uzależnione jest od zjawiska mikoryzy i gatunków drzew rosnących w lesie. Mikoryza jest to współzależność między strzępkami grzybów, a korzeniami roślin, korzystna dla obu organizmów. Grzyby rozkładają materię organiczną w glebie, uwalniając pierwiastki pokarmowe niezbędne roślinie do prawidłowego funkcjonowania oraz zwiększają zasięg jej korzeni, korzenie roślin zaś zaopatrują grzyba w aminokwasy, cukry i inne substancje odżywcze. Znając dobrze te zależności możemy bez problemu odnaleźć gatunek grzyba, którego poszukujemy. W lasach Nadleśnictwa Radomsko ze względu na zróżnicowanie siedlisk leśnych możemy znaleźć większość z jadalnych grzybów występujących w Polsce. Pamiętajmy jednak żeby podczas spacerów po lesie przestrzegać zasad w nim panujących. Nie hałasujmy, zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Warto mieć przy sobie kieszonkowy atlas grzybów, za pomocą którego  szybko sprawdzimy czy dany owocnik jest jadalny, trujący bądź pod ochroną. Pamiętajmy również, że nie należy wyrywać i niszczyć grzybów, których nie zbieramy, gdyż są one bardzo cenne dla ekosystemu leśnego. Stosując się do tych zasad na pewno nasze grzybobranie będzie udane, a dzień spędzony w lesie na świeżym powietrzu przyniesie pełno satysfakcji i radości.